1ΠαῦλοÏ? á¼?Ï?á½¹Ï?Ï?ολοÏ? ΧριÏ?Ï?οῦ ἸηÏ?οῦ διὰ θελήμαÏ?οÏ? θεοῦ καὶ ΤιμόθεοÏ? ὁ á¼?δελÏ?ὸÏ? 2Ï?οá¿?Ï? ἐν Î?ολοÏ?Ï?αá¿?Ï? ἁγίοιÏ? καὶ Ï?ιÏ?Ï?οá¿?Ï? á¼?δελÏ?οá¿?Ï? ἐν ΧριÏ?Ï?á¿·: Ï?άριÏ? á½?μá¿?ν καὶ εἰρήνη á¼?Ï?ὸ θεοῦ Ï?αÏ?ρὸÏ? ἡμῶν. 3Î?ὐÏ?αριÏ?Ï?οῦμεν Ï?á¿· θεῷ Ï?αÏ?ρὶ Ï?οῦ κÏ?ρίοÏ? ἡμῶν ἸηÏ?οῦ ΧριÏ?Ï?οῦ Ï?άνÏ?οÏ?ε Ï?ερὶ á½?μῶν Ï?ροÏ?εÏ?Ï?όμενοι, 4á¼?κούÏ?ανÏ?εÏ? Ï?ὴν Ï?á½·Ï?Ï?ιν á½?μῶν ἐν ΧριÏ?Ï?á¿· ἸηÏ?οῦ καὶ Ï?ὴν á¼?γάÏ?ην ἣν á¼?Ï?εÏ?ε εἰÏ? Ï?άνÏ?αÏ? Ï?οὺÏ? ἁγίοÏ?Ï? 5διὰ Ï?ὴν ἐλÏ?ίδα Ï?ὴν á¼?Ï?οκειμένην á½?μá¿?ν ἐν Ï?οá¿?Ï? οὐρανοá¿?Ï?, ἣν Ï?ροηκούÏ?αÏ?ε ἐν Ï?á¿· λόγῳ Ï?á¿?Ï? á¼?ληθείαÏ? Ï?οῦ εὐαγγελίοÏ? 6Ï?οῦ Ï?αρόνÏ?οÏ? εἰÏ? á½?μᾶÏ?, καθὼÏ? καὶ ἐν Ï?ανÏ?ὶ Ï?á¿· κόÏ?μῳ ἐÏ?Ï?ὶν καρÏ?οÏ?ορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼÏ? καὶ ἐν á½?μá¿?ν, á¼?Ï?’ ἧÏ? ἡμέραÏ? ἠκούÏ?αÏ?ε καὶ ἐÏ?έγνÏ?Ï?ε Ï?ὴν Ï?άριν Ï?οῦ θεοῦ ἐν á¼?ληθείᾳ: 7καθὼÏ? ἐμάθεÏ?ε á¼?Ï?ὸ á¼?Ï?αÏ?ρᾶ Ï?οῦ á¼?γαÏ?ηÏ?οῦ Ï?Ï?νδούλοÏ? ἡμῶν, á½?Ï? ἐÏ?Ï?ιν Ï?ιÏ?Ï?ὸÏ? á½?Ï?ὲρ á½?μῶν διάκονοÏ? Ï?οῦ ΧριÏ?Ï?οῦ, 8ὁ καὶ δηλώÏ?αÏ? ἡμá¿?ν Ï?ὴν á½?μῶν á¼?γάÏ?ην ἐν Ï?νεύμαÏ?ι. 9Î?ιὰ Ï?οῦÏ?ο καὶ ἡμεá¿?Ï?, á¼?Ï?’ ἧÏ? ἡμέραÏ? ἠκούÏ?αμεν, οὐ Ï?αÏ?όμεθα á½?Ï?ὲρ á½?μῶν Ï?ροÏ?εÏ?Ï?όμενοι καὶ αἰÏ?ούμενοι ἵνα Ï?ληρÏ?θá¿?Ï?ε Ï?ὴν ἐÏ?ίγνÏ?Ï?ιν Ï?οῦ θελήμαÏ?οÏ? αὐÏ?οῦ ἐν Ï?á½±Ï?á¿? Ï?οÏ?á½·á¾³ καὶ Ï?Ï?νέÏ?ει Ï?νεÏ?μαÏ?ικá¿?, 10Ï?εριÏ?αÏ?á¿?Ï?αι á¼?ξίÏ?Ï? Ï?οῦ κÏ?ρίοÏ? εἰÏ? Ï?ᾶÏ?αν á¼?ρεÏ?κείαν, ἐν Ï?ανÏ?ὶ á¼?ργῳ á¼?γαθῷ καρÏ?οÏ?οροῦνÏ?εÏ? καὶ αὐξανόμενοι Ï?á¿? ἐÏ?ιγνώÏ?ει Ï?οῦ θεοῦ, 11ἐν Ï?á½±Ï?á¿? δÏ?νάμει δÏ?ναμούμενοι καÏ?á½° Ï?ὸ κράÏ?οÏ? Ï?á¿?Ï? δόξηÏ? αὐÏ?οῦ εἰÏ? Ï?ᾶÏ?αν á½?Ï?ομονὴν καὶ μακροθÏ?μίαν, μεÏ?á½° Ï?αρᾶÏ? 12εὐÏ?αριÏ?Ï?οῦνÏ?εÏ? Ï?á¿· Ï?αÏ?ρὶ Ï?á¿· ἱκανώÏ?ανÏ?ι á½?μᾶÏ? εἰÏ? Ï?ὴν μερίδα Ï?οῦ κλήροÏ? Ï?ῶν ἁγίÏ?ν ἐν Ï?á¿· Ï?Ï?Ï?á½·: 13á½?Ï? ἐρρύÏ?αÏ?ο ἡμᾶÏ? ἐκ Ï?á¿?Ï? ἐξοÏ?Ï?ίαÏ? Ï?οῦ Ï?κόÏ?οÏ?Ï? καὶ μεÏ?á½³Ï?Ï?ηÏ?εν εἰÏ? Ï?ὴν βαÏ?ιλείαν Ï?οῦ Ï?ἱοῦ Ï?á¿?Ï? á¼?γάÏ?ηÏ? αὐÏ?οῦ, 14ἐν ᾧ á¼?Ï?ομεν Ï?ὴν á¼?Ï?ολύÏ?ρÏ?Ï?ιν, Ï?ὴν á¼?Ï?εÏ?ιν Ï?ῶν ἁμαρÏ?ιῶν: 15á½?Ï? ἐÏ?Ï?ιν εἰκὼν Ï?οῦ θεοῦ Ï?οῦ á¼?οράÏ?οÏ?, Ï?ρÏ?Ï?á½¹Ï?οκοÏ? Ï?á½±Ï?ηÏ? κÏ?á½·Ï?εÏ?Ï?, 16á½?Ï?ι ἐν αὐÏ?á¿· ἐκÏ?á½·Ï?θη Ï?á½° Ï?άνÏ?α ἐν Ï?οá¿?Ï? οὐρανοá¿?Ï? καὶ ἐÏ?ὶ Ï?á¿?Ï? γá¿?Ï?, Ï?á½° ὁραÏ?á½° καὶ Ï?á½° á¼?όραÏ?α, εἴÏ?ε θρόνοι εἴÏ?ε κÏ?ριόÏ?ηÏ?εÏ? εἴÏ?ε á¼?ρÏ?αὶ εἴÏ?ε ἐξοÏ?Ï?ίαι: Ï?á½° Ï?άνÏ?α δι’ αὐÏ?οῦ καὶ εἰÏ? αὐÏ?ὸν á¼?κÏ?ιÏ?Ï?αι, 17καὶ αὐÏ?á½¹Ï? ἐÏ?Ï?ιν Ï?ρὸ Ï?άνÏ?Ï?ν καὶ Ï?á½° Ï?άνÏ?α ἐν αὐÏ?á¿· Ï?Ï?νέÏ?Ï?ηκεν. 18καὶ αὐÏ?á½¹Ï? ἐÏ?Ï?ιν ἡ κεÏ?αλὴ Ï?οῦ Ï?ώμαÏ?οÏ?, Ï?á¿?Ï? ἐκκληÏ?ίαÏ?: á½?Ï? ἐÏ?Ï?ιν á¼?ρÏ?á½µ, Ï?ρÏ?Ï?á½¹Ï?οκοÏ? ἐκ Ï?ῶν νεκρῶν, ἵνα γένηÏ?αι ἐν Ï?ᾶÏ?ιν αὐÏ?ὸÏ? Ï?ρÏ?Ï?εύÏ?ν, 19á½?Ï?ι ἐν αὐÏ?á¿· εὐδόκηÏ?εν Ï?ᾶν Ï?ὸ Ï?λήρÏ?μα καÏ?οικá¿?Ï?αι 20καὶ δι’ αὐÏ?οῦ á¼?Ï?οκαÏ?αλλάξαι Ï?á½° Ï?άνÏ?α εἰÏ? αὐÏ?όν, εἰρηνοÏ?οιήÏ?αÏ? διὰ Ï?οῦ αἵμαÏ?οÏ? Ï?οῦ Ï?Ï?αÏ?ροῦ αὐÏ?οῦ, [δι’ αὐÏ?οῦ] εἴÏ?ε Ï?á½° ἐÏ?ὶ Ï?á¿?Ï? γá¿?Ï? εἴÏ?ε Ï?á½° ἐν Ï?οá¿?Ï? οὐρανοá¿?Ï?. 21Î?αὶ á½?μᾶÏ? Ï?οÏ?

?ε á½?νÏ?αÏ? á¼?Ï?ηλλοÏ?ριÏ?μένοÏ?Ï? καὶ ἐÏ?θροὺÏ? Ï?á¿? διανοίᾳ ἐν Ï?οá¿?Ï? á¼?ργοιÏ? Ï?οá¿?Ï? Ï?ονηροá¿?Ï?, 22νÏ?νὶ δὲ á¼?Ï?οκαÏ?ήλλαξεν ἐν Ï?á¿· Ï?ώμαÏ?ι Ï?á¿?Ï? Ï?αρκὸÏ? αὐÏ?οῦ διὰ Ï?οῦ θανάÏ?οÏ?, Ï?αραÏ?Ï?á¿?Ï?αι á½?μᾶÏ? ἁγίοÏ?Ï? καὶ á¼?μώμοÏ?Ï? καὶ á¼?νεγκλήÏ?οÏ?Ï? καÏ?ενώÏ?ιον αὐÏ?οῦ, 23εἴ γε ἐÏ?ιμένεÏ?ε Ï?á¿? Ï?á½·Ï?Ï?ει Ï?εθεμελιÏ?μένοι καὶ á¼?δραá¿?οι καὶ μὴ μεÏ?ακινούμενοι á¼?Ï?ὸ Ï?á¿?Ï? ἐλÏ?ίδοÏ? Ï?οῦ εὐαγγελίοÏ? οá½? ἠκούÏ?αÏ?ε, Ï?οῦ κηρÏ?Ï?θένÏ?οÏ? ἐν Ï?á½±Ï?á¿? κÏ?á½·Ï?ει Ï?á¿? á½?Ï?ὸ Ï?ὸν οὐρανόν, οá½? ἐγενόμην ἐγὼ ΠαῦλοÏ? διάκονοÏ?. 24Νῦν Ï?αίρÏ? ἐν Ï?οá¿?Ï? Ï?αθήμαÏ?ιν á½?Ï?ὲρ á½?μῶν, καὶ á¼?νÏ?αναÏ?ληρῶ Ï?á½° á½?Ï?Ï?ερήμαÏ?α Ï?ῶν θλίÏ?εÏ?ν Ï?οῦ ΧριÏ?Ï?οῦ ἐν Ï?á¿? Ï?αρκί μοÏ? á½?Ï?ὲρ Ï?οῦ Ï?ώμαÏ?οÏ? αὐÏ?οῦ, á½? ἐÏ?Ï?ιν ἡ ἐκκληÏ?ία, 25ἧÏ? ἐγενόμην ἐγὼ διάκονοÏ? καÏ?á½° Ï?ὴν οἰκονομίαν Ï?οῦ θεοῦ Ï?ὴν δοθεá¿?Ï?άν μοι εἰÏ? á½?μᾶÏ? Ï?ληρῶÏ?αι Ï?ὸν λόγον Ï?οῦ θεοῦ, 26Ï?ὸ μÏ?Ï?Ï?ήριον Ï?ὸ á¼?Ï?οκεκρÏ?μμένον á¼?Ï?ὸ Ï?ῶν αἰώνÏ?ν καὶ á¼?Ï?ὸ Ï?ῶν γενεῶν νῦν δὲ ἐÏ?ανερώθη Ï?οá¿?Ï? ἁγίοιÏ? αὐÏ?οῦ, 27οἷÏ? ἠθέληÏ?εν ὁ θεὸÏ? γνÏ?ρίÏ?αι Ï?á½· Ï?ὸ Ï?λοῦÏ?οÏ? Ï?á¿?Ï? δόξηÏ? Ï?οῦ μÏ?Ï?Ï?ηρίοÏ? Ï?ούÏ?οÏ? ἐν Ï?οá¿?Ï? á¼?θνεÏ?ιν, á½? ἐÏ?Ï?ιν ΧριÏ?Ï?ὸÏ? ἐν á½?μá¿?ν, ἡ ἐλÏ?ὶÏ? Ï?á¿?Ï? δόξηÏ?: 28á½?ν ἡμεá¿?Ï? καÏ?αγγέλλομεν νοÏ?θεÏ?οῦνÏ?εÏ? Ï?άνÏ?α á¼?νθρÏ?Ï?ον καὶ διδάÏ?κονÏ?εÏ? Ï?άνÏ?α á¼?νθρÏ?Ï?ον ἐν Ï?á½±Ï?á¿? Ï?οÏ?á½·á¾³, ἵνα Ï?αραÏ?Ï?á½µÏ?Ï?μεν Ï?άνÏ?α á¼?νθρÏ?Ï?ον Ï?έλειον ἐν ΧριÏ?Ï?á¿·: 29εἰÏ? á½? καὶ κοÏ?ιῶ á¼?γÏ?νιζόμενοÏ? καÏ?á½° Ï?ὴν ἐνέργειαν αὐÏ?οῦ Ï?ὴν ἐνεργοÏ?μένην ἐν ἐμοὶ ἐν δÏ?νάμει.
1Î?έλÏ? γὰρ á½?μᾶÏ? εἰδέναι ἡλίκον á¼?γῶνα á¼?Ï?Ï? á½?Ï?ὲρ á½?μῶν καὶ Ï?ῶν ἐν Î?αοδικείᾳ καὶ á½?Ï?οι οὐÏ? á¼?όρακαν Ï?ὸ Ï?ρόÏ?Ï?Ï?όν μοÏ? ἐν Ï?αρκί, 2ἵνα Ï?αρακληθῶÏ?ιν αἱ καρδίαι αὐÏ?ῶν, Ï?Ï?μβιβαÏ?θένÏ?εÏ? ἐν á¼?γάÏ?á¿? καὶ εἰÏ? Ï?ᾶν Ï?λοῦÏ?οÏ? Ï?á¿?Ï? Ï?ληροÏ?ορίαÏ? Ï?á¿?Ï? Ï?Ï?νέÏ?εÏ?Ï?, εἰÏ? ἐÏ?ίγνÏ?Ï?ιν Ï?οῦ μÏ?Ï?Ï?ηρίοÏ? Ï?οῦ θεοῦ, ΧριÏ?Ï?οῦ, 3ἐν ᾧ εἰÏ?ιν Ï?άνÏ?εÏ? οἱ θηÏ?αÏ?ροὶ Ï?á¿?Ï? Ï?οÏ?ίαÏ? καὶ γνώÏ?εÏ?Ï? á¼?Ï?όκρÏ?Ï?οι. 4ΤοῦÏ?ο λέγÏ? ἵνα μηδεὶÏ? á½?μᾶÏ? Ï?αραλογίζηÏ?αι ἐν Ï?ιθανολογίᾳ. 5εἰ γὰρ καὶ Ï?á¿? Ï?αρκὶ á¼?Ï?ειμι, á¼?λλὰ Ï?á¿· Ï?νεύμαÏ?ι Ï?ὺν á½?μá¿?ν εἰμι, Ï?αίρÏ?ν καὶ βλέÏ?Ï?ν á½?μῶν Ï?ὴν Ï?άξιν καὶ Ï?ὸ Ï?Ï?ερέÏ?μα Ï?á¿?Ï? εἰÏ? ΧριÏ?Ï?ὸν Ï?á½·Ï?Ï?εÏ?Ï? á½?μῶν. 6ὩÏ? οá½?ν Ï?αρελάβεÏ?ε Ï?ὸν ΧριÏ?Ï?ὸν ἸηÏ?οῦν Ï?ὸν κύριον, ἐν αὐÏ?á¿· Ï?εριÏ?αÏ?εá¿?Ï?ε, 7ἐρριζÏ?μένοι καὶ ἐÏ?οικοδομούμενοι ἐν αὐÏ?á¿· καὶ βεβαιούμενοι Ï?á¿? Ï?á½·Ï?Ï?ει καθὼÏ? ἐδιδάÏ?θηÏ?ε, Ï?εριÏ?Ï?εύονÏ?εÏ? ἐν εὐÏ?αριÏ?Ï?á½·á¾³. 8βλέÏ?εÏ?ε μή Ï?ιÏ? á½?μᾶÏ? á¼?Ï?Ï?αι ὁ Ï?Ï?λαγÏ?γῶν διὰ Ï?á¿?Ï? Ï?ιλοÏ?οÏ?ίαÏ? καὶ κενá¿?Ï? á¼?Ï?á½±Ï?ηÏ? καÏ?á½° Ï?ὴν Ï?αράδοÏ?ιν Ï?ῶν á¼?νθρώÏ?Ï?ν, καÏ?á½° Ï?á½° Ï?Ï?οιÏ?εá¿?α Ï?οῦ κόÏ?μοÏ? καὶ οὐ καÏ?á½° ΧριÏ?Ï?όν: 9á½?Ï?ι ἐν αὐÏ?á¿· καÏ?οικεá¿? Ï?ᾶν Ï?ὸ Ï?λήρÏ?μα Ï?á¿?Ï? θεόÏ?ηÏ?οÏ? Ï?Ï?μαÏ?ικῶÏ?, 10καὶ ἐÏ?Ï?á½² ἐν αὐÏ?á¿· Ï?εÏ?ληρÏ?μένοι, á½?Ï? ἐÏ?Ï?ιν ἡ κεÏ?αλὴ Ï?á½±Ï?ηÏ? á¼?ρÏ?á¿?Ï? καὶ ἐξοÏ?Ï?ίαÏ?, 11ἐν ᾧ καὶ Ï?εριεÏ?μήθηÏ?ε Ï?εριÏ?ομá¿? á¼?Ï?ειροÏ?οιήÏ?ῳ ἐν Ï?á¿? á¼?Ï?εκδύÏ?ει Ï?οῦ Ï?ώμαÏ?οÏ? Ï?á¿?Ï? Ï?αρκόÏ?, ἐν Ï?á¿? Ï?εριÏ?ομá¿? Ï?οῦ ΧριÏ?Ï?οῦ, 12Ï?Ï?νÏ?αÏ?ένÏ?εÏ? αὐÏ?á¿· ἐν Ï?á¿· βαÏ?Ï?ιÏ?μῷ, ἐν ᾧ καὶ Ï?Ï?νηγέρθηÏ?ε διὰ Ï?á¿?Ï? Ï?á½·Ï?Ï?εÏ?Ï? Ï?á¿?Ï? ἐνεργείαÏ? Ï?οῦ θεοῦ Ï?οῦ ἐγείρανÏ?οÏ? αὐÏ?ὸν ἐκ νεκρῶν: 13καὶ á½?μᾶÏ? νεκροὺÏ? á½?νÏ?αÏ? [ἐν] Ï?οá¿?Ï? Ï?αραÏ?Ï?ώμαÏ?ιν καὶ Ï?á¿? á¼?κροβÏ?Ï?Ï?á½·á¾³ Ï?á¿?Ï? Ï?αρκὸÏ? á½?μῶν, Ï?Ï?νεζÏ?οÏ?οίηÏ?εν á½?μᾶÏ? Ï?ὺν αὐÏ?á¿·, Ï?αριÏ?άμενοÏ? ἡμá¿?ν Ï?άνÏ?α Ï?á½° Ï?αραÏ?Ï?ώμαÏ?α, 14ἐξαλείÏ?αÏ? Ï?ὸ καθ’ ἡμῶν Ï?ειρόγραÏ?ον Ï?οá¿?Ï? δόγμαÏ?ιν á½? ἦν á½?Ï?ενανÏ?ίον ἡμá¿?ν, καὶ αὐÏ?ὸ ἦρκεν ἐκ Ï?οῦ μέÏ?οÏ? Ï?ροÏ?ηλώÏ?αÏ? αὐÏ?ὸ Ï?á¿· Ï?Ï?αÏ?ρῷ: 15á¼?Ï?εκδÏ?Ï?άμενοÏ? Ï?á½°Ï? á¼?ρÏ?á½°Ï? καὶ Ï?á½°Ï? ἐξοÏ?Ï?ίαÏ? ἐδειγμάÏ?ιÏ?εν ἐν Ï?αρρηÏ?á½·á¾³, θριαμβεύÏ?αÏ? αὐÏ?οὺÏ? ἐν αὐÏ?á¿·. 16Î?á½´ οá½?ν Ï?ιÏ? á½?μᾶÏ? κρινέÏ?Ï? ἐν βρώÏ?ει καὶ ἐν Ï?á½¹Ï?ει á¼¢ ἐν μέρει á¼?ορÏ?á¿?Ï? á¼¢ νεομηνίαÏ? á¼¢ Ï?αββάÏ?Ï?ν, 17á¼? ἐÏ?Ï?ιν Ï?κιὰ Ï?ῶν μελλόνÏ?Ï?ν, Ï?ὸ δὲ Ï?ῶμα Ï?οῦ ΧριÏ?Ï?οῦ. 18μηδεὶÏ? á½?μᾶÏ? καÏ?αβραβεÏ?á½³Ï?Ï? θέλÏ?ν ἐν Ï?αÏ?εινοÏ?ροÏ?ύνá¿? καὶ θρηÏ?κείᾳ Ï?ῶν á¼?γγέλÏ?ν, á¼? á¼?όρακεν ἐμβαÏ?εύÏ?ν, εἰκá¿? Ï?Ï?Ï?ιούμενοÏ? á½?Ï?ὸ Ï?οῦ νοὸÏ? Ï?á¿?Ï? Ï?αρκὸÏ? αὐÏ?οῦ, 19καὶ οὐ κραÏ?ῶν Ï?ὴν κεÏ?αλήν, ἐξ οá½? Ï?ᾶν Ï?ὸ Ï?ῶμα διὰ Ï?ῶν ἁÏ?ῶν καὶ Ï?Ï?νδέÏ?μÏ?ν ἐÏ?ιÏ?ορηγούμενον καὶ Ï?Ï?μβιβαζόμενον αá½?ξει Ï?ὴν αá½?ξηÏ?ιν Ï?οῦ θεοῦ. 20Î?á¼° á¼?Ï?εθάνεÏ?ε Ï?ὺν ΧριÏ?Ï?á¿· á¼?Ï?ὸ Ï?ῶν Ï?Ï?οιÏ?είÏ?ν Ï?οῦ κόÏ?μοÏ?, Ï?á½· ὡÏ? ζῶνÏ?εÏ? ἐν κόÏ?μῳ δογμαÏ?á
½·Î¶ÎµÏ?θε, 21Î?á½´ á¼?Ï?á¿? μηδὲ γεύÏ?á¿? μηδὲ θίγá¿?Ï?, 22á¼? ἐÏ?Ï?ιν Ï?άνÏ?α εἰÏ? Ï?θορὰν Ï?á¿? á¼?Ï?οÏ?ρήÏ?ει, καÏ?á½° Ï?á½° ἐνÏ?άλμαÏ?α καὶ διδαÏ?καλίαÏ? Ï?ῶν á¼?νθρώÏ?Ï?ν; 23á¼?Ï?ινά ἐÏ?Ï?ιν λόγον μὲν á¼?Ï?ονÏ?α Ï?οÏ?ίαÏ? ἐν ἐθελοθρηÏ?κίᾳ καὶ Ï?αÏ?εινοÏ?ροÏ?ύνá¿? [καὶ] á¼?Ï?ειδίᾳ Ï?ώμαÏ?οÏ?, οὐκ ἐν Ï?ιμá¿? Ï?ινι Ï?ρὸÏ? Ï?ληÏ?μονὴν Ï?á¿?Ï? Ï?αρκόÏ?.
1Î?á¼° οá½?ν Ï?Ï?νηγέρθηÏ?ε Ï?á¿· ΧριÏ?Ï?á¿·, Ï?á½° á¼?νÏ? ζηÏ?εá¿?Ï?ε, οá½? ὁ ΧριÏ?Ï?á½¹Ï? ἐÏ?Ï?ιν ἐν δεξιᾷ Ï?οῦ θεοῦ καθήμενοÏ?: 2Ï?á½° á¼?νÏ? Ï?ρονεá¿?Ï?ε, μὴ Ï?á½° ἐÏ?ὶ Ï?á¿?Ï? γá¿?Ï?: 3á¼?Ï?εθάνεÏ?ε γάρ, καὶ ἡ ζÏ?á½´ á½?μῶν κέκρÏ?Ï?Ï?αι Ï?ὺν Ï?á¿· ΧριÏ?Ï?á¿· ἐν Ï?á¿· θεῷ. 4á½?Ï?αν ὁ ΧριÏ?Ï?ὸÏ? Ï?ανερÏ?θá¿?, ἡ ζÏ?á½´ á½?μῶν, Ï?á½¹Ï?ε καὶ á½?μεá¿?Ï? Ï?ὺν αὐÏ?á¿· Ï?ανερÏ?θήÏ?εÏ?θε ἐν δόξá¿?. 5ΝεκρώÏ?αÏ?ε οá½?ν Ï?á½° μέλη Ï?á½° ἐÏ?ὶ Ï?á¿?Ï? γá¿?Ï?, Ï?ορνείαν, á¼?καθαρÏ?ίαν, Ï?άθοÏ?, ἐÏ?ιθÏ?μίαν κακήν, καὶ Ï?ὴν Ï?λεονεξίαν á¼¥Ï?ιÏ? ἐÏ?Ï?ὶν εἰδÏ?λολαÏ?ρία, 6δι’ á¼? á¼?ρÏ?εÏ?αι ἡ á½?ργὴ Ï?οῦ θεοῦ [ἐÏ?ὶ Ï?οὺÏ? Ï?ἱοὺÏ? Ï?á¿?Ï? á¼?Ï?ειθείαÏ?]: 7ἐν οἷÏ? καὶ á½?μεá¿?Ï? Ï?εριεÏ?αÏ?á½µÏ?αÏ?á½³ Ï?οÏ?ε á½?Ï?ε ἐζá¿?Ï?ε ἐν Ï?ούÏ?οιÏ?. 8νÏ?νὶ δὲ á¼?Ï?όθεÏ?θε καὶ á½?μεá¿?Ï? Ï?á½° Ï?άνÏ?α, á½?ργήν, θÏ?μόν, κακίαν, βλαÏ?Ï?ημίαν, αἰÏ?Ï?ρολογίαν ἐκ Ï?οῦ Ï?Ï?όμαÏ?οÏ? á½?μῶν: 9μὴ Ï?εύδεÏ?θε εἰÏ? á¼?λλήλοÏ?Ï?, á¼?Ï?εκδÏ?Ï?άμενοι Ï?ὸν Ï?αλαιὸν á¼?νθρÏ?Ï?ον Ï?ὺν Ï?αá¿?Ï? Ï?ράξεÏ?ιν αὐÏ?οῦ, 10καὶ ἐνδÏ?Ï?άμενοι Ï?ὸν νέον Ï?ὸν á¼?νακαινούμενον εἰÏ? ἐÏ?ίγνÏ?Ï?ιν καÏ?’ εἰκόνα Ï?οῦ κÏ?á½·Ï?ανÏ?οÏ? αὐÏ?όν, 11á½?Ï?οÏ? οὐκ á¼?νι Î?λλην καὶ ἸοÏ?δαá¿?οÏ?, Ï?εριÏ?ομὴ καὶ á¼?κροβÏ?Ï?Ï?ία, βάρβαροÏ?, ΣκύθηÏ?, δοῦλοÏ?, ἐλεύθεροÏ?, á¼?λλὰ [Ï?á½°] Ï?άνÏ?α καὶ ἐν Ï?ᾶÏ?ιν ΧριÏ?Ï?á½¹Ï?. 12á¼?νδύÏ?αÏ?θε οá½?ν ὡÏ? ἐκλεκÏ?οὶ Ï?οῦ θεοῦ, á¼?γιοι καὶ ἠγαÏ?ημένοι, Ï?Ï?λάγÏ?να οἰκÏ?ιρμοῦ, Ï?ρηÏ?Ï?á½¹Ï?ηÏ?α, Ï?αÏ?εινοÏ?ροÏ?ύνην, Ï?ραΰÏ?ηÏ?α, μακροθÏ?μίαν, 13á¼?νεÏ?όμενοι á¼?λλήλÏ?ν καὶ Ï?αριζόμενοι á¼?αÏ?Ï?οá¿?Ï? ἐάν Ï?ιÏ? Ï?ρόÏ? Ï?ινα á¼?Ï?á¿? μομÏ?ήν: καθὼÏ? καὶ ὁ κύριοÏ? ἐÏ?αρίÏ?αÏ?ο á½?μá¿?ν οá½?Ï?Ï?Ï? καὶ á½?μεá¿?Ï?: 14ἐÏ?ὶ Ï?ᾶÏ?ιν δὲ Ï?ούÏ?οιÏ? Ï?ὴν á¼?γάÏ?ην, á½? ἐÏ?Ï?ιν Ï?ύνδεÏ?μοÏ? Ï?á¿?Ï? Ï?ελειόÏ?ηÏ?οÏ?. 15καὶ ἡ εἰρήνη Ï?οῦ ΧριÏ?Ï?οῦ βραβεÏ?á½³Ï?Ï? ἐν Ï?αá¿?Ï? καρδίαιÏ? á½?μῶν, εἰÏ? ἣν καὶ ἐκλήθηÏ?ε ἐν á¼?νὶ Ï?ώμαÏ?ι: καὶ εὐÏ?άριÏ?Ï?οι γίνεÏ?θε. 16ὁ λόγοÏ? Ï?οῦ ΧριÏ?Ï?οῦ ἐνοικείÏ?Ï? ἐν á½?μá¿?ν Ï?λοÏ?Ï?á½·Ï?Ï?, ἐν Ï?á½±Ï?á¿? Ï?οÏ?á½·á¾³ διδάÏ?κονÏ?εÏ? καὶ νοÏ?θεÏ?οῦνÏ?εÏ? á¼?αÏ?Ï?οὺÏ? Ï?αλμοá¿?Ï?, á½?μνοιÏ?, ᾠδαá¿?Ï? Ï?νεÏ?μαÏ?ικαá¿?Ï? ἐν [Ï?á¿?] Ï?άριÏ?ι á¾?δονÏ?εÏ? ἐν Ï?αá¿?Ï? καρδίαιÏ? á½?μῶν Ï?á¿· θεῷ: 17καὶ Ï?ᾶν á½? Ï?ι ἐὰν Ï?οιá¿?Ï?ε ἐν λόγῳ á¼¢ ἐν á¼?ργῳ, Ï?άνÏ?α ἐν á½?νόμαÏ?ι κÏ?ρίοÏ? ἸηÏ?οῦ, εὐÏ?αριÏ?Ï?οῦνÏ?εÏ? Ï?á¿· θεῷ Ï?αÏ?ρὶ δι’ αὐÏ?οῦ. 18Î?á¼± γÏ?ναá¿?κεÏ?, á½?Ï?οÏ?á½±Ï?Ï?εÏ?θε Ï?οá¿?Ï? á¼?νδράÏ?ιν, ὡÏ? á¼?νá¿?κεν ἐν κÏ?ρίῳ. 19Î?á¼± á¼?νδρεÏ?, á¼?γαÏ?ᾶÏ?ε Ï?á½°Ï? γÏ?ναá¿?καÏ? καὶ μὴ Ï?ικραίνεÏ?θε Ï?ρὸÏ? αὐÏ?á½±Ï?. 20Τὰ Ï?έκνα, á½?Ï?ακούεÏ?ε Ï?οá¿?Ï? γονεῦÏ?ιν καÏ?á½° Ï?άνÏ?α, Ï?οῦÏ?ο γὰρ εὐάρεÏ?Ï?όν ἐÏ?Ï?ιν ἐν κÏ?ρίῳ. 21Î?á¼± Ï?αÏ?έρεÏ?, μὴ ἐρεθίζεÏ?ε Ï?á½° Ï?έκνα á½?μῶν, ἵνα μὴ á¼?θÏ?μῶÏ?ιν. 22Î?á¼± δοῦλοι, á½?Ï?ακούεÏ?ε καÏ?á½° Ï?άνÏ?α Ï?οá¿?Ï? καÏ?á½° Ï?άρκα κÏ?ρίοιÏ?, μὴ ἐν á½?Ï?θαλμοδοÏ?λίᾳ ὡÏ? á¼?νθρÏ?Ï?άρεÏ?κοι, á¼?λλ’ ἐν ἁÏ?λόÏ?ηÏ?ι καρδίαÏ?, Ï?οβούμενοι Ï?ὸν κύριον. 23á½? ἐὰν Ï?οιá¿?Ï?ε, ἐκ Ï?Ï?Ï?á¿?Ï? ἐργάζεÏ?θε, ὡÏ? Ï?á¿· κÏ?ρίῳ καὶ οὐκ á¼?νθ?
?á½½Ï?οιÏ?, 24εἰδόÏ?εÏ? á½?Ï?ι á¼?Ï?ὸ κÏ?ρίοÏ? á¼?Ï?ολήμÏ?εÏ?θε Ï?ὴν á¼?νÏ?αÏ?όδοÏ?ιν Ï?á¿?Ï? κληρονομίαÏ?. Ï?á¿· κÏ?ρίῳ ΧριÏ?Ï?á¿· δοÏ?λεύεÏ?ε: 25ὁ γὰρ á¼?δικῶν κομίÏ?εÏ?αι á½? ἠδίκηÏ?εν, καὶ οὐκ á¼?Ï?Ï?ιν Ï?ροÏ?Ï?Ï?ολημÏ?ία.
1Î?á¼± κύριοι, Ï?ὸ δίκαιον καὶ Ï?ὴν á¼°Ï?á½¹Ï?ηÏ?α Ï?οá¿?Ï? δούλοιÏ? Ï?αρέÏ?εÏ?θε, εἰδόÏ?εÏ? á½?Ï?ι καὶ á½?μεá¿?Ï? á¼?Ï?εÏ?ε κύριον ἐν οὐρανῷ. 2Τá¿? Ï?ροÏ?εÏ?Ï?á¿? Ï?ροÏ?καρÏ?ερεá¿?Ï?ε, γρηγοροῦνÏ?εÏ? ἐν αὐÏ?á¿? ἐν εὐÏ?αριÏ?Ï?á½·á¾³, 3Ï?ροÏ?εÏ?Ï?όμενοι á¼?μα καὶ Ï?ερὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ θεὸÏ? á¼?νοίξá¿? ἡμá¿?ν θύραν Ï?οῦ λόγοÏ?, λαλá¿?Ï?αι Ï?ὸ μÏ?Ï?Ï?ήριον Ï?οῦ ΧριÏ?Ï?οῦ, δι’ á½? καὶ δέδεμαι, 4ἵνα Ï?ανερώÏ?Ï? αὐÏ?ὸ ὡÏ? δεá¿? με λαλá¿?Ï?αι. 5á¼?ν Ï?οÏ?á½·á¾³ Ï?εριÏ?αÏ?εá¿?Ï?ε Ï?ρὸÏ? Ï?οὺÏ? á¼?ξÏ?, Ï?ὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. 6ὁ λόγοÏ? á½?μῶν Ï?άνÏ?οÏ?ε ἐν Ï?άριÏ?ι, á¼?λαÏ?ι ἠρÏ?Ï?μένοÏ?, εἰδέναι Ï?ῶÏ? δεá¿? á½?μᾶÏ? á¼?νὶ á¼?κάÏ?Ï?ῳ á¼?Ï?οκρίνεÏ?θαι. 7Τὰ καÏ?’ ἐμὲ Ï?άνÏ?α γνÏ?ρίÏ?ει á½?μá¿?ν ΤÏ?Ï?ικὸÏ? ὁ á¼?γαÏ?ηÏ?ὸÏ? á¼?δελÏ?ὸÏ? καὶ Ï?ιÏ?Ï?ὸÏ? διάκονοÏ? καὶ Ï?ύνδοÏ?λοÏ? ἐν κÏ?ρίῳ, 8á½?ν á¼?Ï?εμÏ?α Ï?ρὸÏ? á½?μᾶÏ? εἰÏ? αὐÏ?ὸ Ï?οῦÏ?ο, ἵνα γνῶÏ?ε Ï?á½° Ï?ερὶ ἡμῶν καὶ Ï?αρακαλέÏ?á¿? Ï?á½°Ï? καρδίαÏ? á½?μῶν, 9Ï?ὺν á½?νηÏ?ίμῳ Ï?á¿· Ï?ιÏ?Ï?á¿· καὶ á¼?γαÏ?ηÏ?á¿· á¼?δελÏ?á¿·, á½?Ï? ἐÏ?Ï?ιν ἐξ á½?μῶν: Ï?άνÏ?α á½?μá¿?ν γνÏ?ρίÏ?οÏ?Ï?ιν Ï?á½° ὧδε. 10á¼?Ï?Ï?άζεÏ?αι á½?μᾶÏ? á¼?ρίÏ?Ï?αρÏ?οÏ? ὁ Ï?Ï?ναιÏ?μάλÏ?Ï?á½¹Ï? μοÏ?, καὶ Î?ᾶρκοÏ? ὁ á¼?νεÏ?ιὸÏ? Î?αρναβᾶ {Ï?ερὶ οá½? ἐλάβεÏ?ε ἐνÏ?ολάÏ?, ἐὰν á¼?λθá¿? Ï?ρὸÏ? á½?μᾶÏ? δέξαÏ?θε αὐÏ?όν}, 11καὶ ἸηÏ?οῦÏ? ὁ λεγόμενοÏ? ἸοῦÏ?Ï?οÏ?, οἱ á½?νÏ?εÏ? ἐκ Ï?εριÏ?ομá¿?Ï? οá½?Ï?οι μόνοι Ï?Ï?νεργοὶ εἰÏ? Ï?ὴν βαÏ?ιλείαν Ï?οῦ θεοῦ, οἵÏ?ινεÏ? ἐγενήθηÏ?άν μοι Ï?αρηγορία. 12á¼?Ï?Ï?άζεÏ?αι á½?μᾶÏ? á¼?Ï?αÏ?ρᾶÏ? ὁ ἐξ á½?μῶν, δοῦλοÏ? ΧριÏ?Ï?οῦ [ἸηÏ?οῦ], Ï?άνÏ?οÏ?ε á¼?γÏ?νιζόμενοÏ? á½?Ï?ὲρ á½?μῶν ἐν Ï?αá¿?Ï? Ï?ροÏ?εÏ?Ï?αá¿?Ï?, ἵνα Ï?Ï?αθá¿?Ï?ε Ï?έλειοι καὶ Ï?εÏ?ληροÏ?ορημένοι ἐν Ï?ανÏ?ὶ θελήμαÏ?ι Ï?οῦ θεοῦ. 13μαρÏ?Ï?ρῶ γὰρ αὐÏ?á¿· á½?Ï?ι á¼?Ï?ει Ï?ολὺν Ï?όνον á½?Ï?ὲρ á½?μῶν καὶ Ï?ῶν ἐν Î?αοδικείᾳ καὶ Ï?ῶν ἐν ἹεραÏ?όλει. 14á¼?Ï?Ï?άζεÏ?αι á½?μᾶÏ? Î?οÏ?κᾶÏ? ὁ ἰαÏ?ρὸÏ? ὁ á¼?γαÏ?ηÏ?ὸÏ? καὶ Î?ημᾶÏ?. 15á¼?Ï?Ï?á½±Ï?αÏ?θε Ï?οὺÏ? ἐν Î?αοδικείᾳ á¼?δελÏ?οὺÏ? καὶ ΝύμÏ?αν καὶ Ï?ὴν καÏ?’ οἶκον αὐÏ?á¿?Ï? ἐκκληÏ?ίαν. 16καὶ á½?Ï?αν á¼?ναγνÏ?Ï?θá¿? Ï?αρ’ á½?μá¿?ν ἡ ἐÏ?ιÏ?Ï?ολή, Ï?οιήÏ?αÏ?ε ἵνα καὶ ἐν Ï?á¿? Î?αοδικέÏ?ν ἐκκληÏ?á½·á¾³ á¼?ναγνÏ?Ï?θá¿?, καὶ Ï?ὴν ἐκ Î?αοδικείαÏ? ἵνα καὶ á½?μεá¿?Ï? á¼?ναγνῶÏ?ε. 17καὶ εἴÏ?αÏ?ε á¼?ρÏ?á½·Ï?Ï?ῳ, Î?λέÏ?ε Ï?ὴν διακονίαν ἣν Ï?αρέλαβεÏ? ἐν κÏ?ρίῳ, ἵνα αὐÏ?ὴν Ï?ληροá¿?Ï?. 18á½? á¼?Ï?Ï?αÏ?μὸÏ? Ï?á¿? ἐμá¿? Ï?ειρὶ ΠαύλοÏ?. μνημονεύεÏ?á½³ μοÏ? Ï?ῶν δεÏ?μῶν. ἡ Ï?άριÏ? μεθ’ á½?μῶν
More from Beliefnet and our partners