Abraham Hasdai, 'Ben HaMelek VeHaNazir''s Archives